header-05.jpg
 

Dragers van het Licht

3 October 2019 |  Bisdom Haarlem-Amsterdam  |  Preken

‘Dragers van het Licht’
motto van de pelgrims uit het bisdom Haarlem-Amsterdam in San Pietro 3 X 2019 08.00.
I
Christus is het Licht van de volkeren. Wij willen met Zijn licht, dat zich op het gelaat van de Kerk weerspiegelt, de gehele wereld verlichten door het Evangelie te prediken aan alle schepselen. (LG 1)
1
Symboliek van het licht.
2
Medewerkers van het Licht: Lumen de Lumine.
3
Verkondiging in fierheid ‘tot aan het einde der wereld’: uitverkorenheid.

II
In Christus is de Kerk als het ware het sacrament — het teken en het instrument — van de innige vereniging met God en van de eenheid van geheel het menselijke geslacht. (LG 1)

De Kerk is voor allen en ieder afzonderlijk gemaakt tot het zichtbare sacrament van Gods heil brengende eenheid. (LG 10)
Christus wendt de Kerk aan als werktuig voor algemene verlossing en zendt haar als licht van de wereld en zout van de aarde naar de gehele wereld uit. (Cf. LG 10)

Uit de doden verrezen heeft Christus Zijn leven gevende Geest uitgezonden en door Zijn Geest Zijn lichaam, de Kerk, tot het universele sacrament van het heil ingesteld. (LG 48)

III
De Kerk is sacrament, teken van God, het Rijk Gods te verkondigen en uit te breiden.
Christus als bruidegom en de Kerk als bruid. Trouw aan de Kerk.

IV
Lucas 9 (aan het slot): de radicaliteit van de roeping Christus te volgen.
Lucas 10, 1-12:
1
‘De oogst is groot maar arbeiders zijn er weinig.’
2
Bekommert u niet om het materiĆ«le, wens slechts ‘vrede aan dit huis’.
3
‘Weest fier op uw boodschap.’ Wie van u niet wil weten: Veegt anders zelfs het stof van uw voeten.
4
Wanneer het nabije rijk Gods als geheel is voltooid, weet dan dat het ‘voor de mensen van Sodom dragelijker zal zijn dan voor die stad’ — de stad, waar men van Christus niets wilde weten.
5
Geloven in God is tevens bidden: Hem danken en loven, Hem belijden en (ten slotte) smeken. — De eer jegens Hem en de dank aan Hem (veeal vergeten).