header-05.jpg
 

Preken

Door Antoine Bodar in de jongste tijd uitgeschreven preken. De eerste taak van de priester is immers de verkondiging van Gods Woord.

Opdracht van de Heer

2 februari 2020 |  De Papegaai Amsterdam
Op de veertigste dag na de geboorte van elk Joods kind begeeft de moeder zich naar de Tempel in Jerusalem om zich te laten reinigen overeenkomstig de Wet (cf. Lv 12,2-4): 'Dan is de bron, waaruit haar bloed gevloeid heeft weer rein', legt het Bijbelboek Leviticus (12,7) uit. De moeder overreikt de priester een lam van nog geen jaar voor een brandoffer en een duif en een tortel voor een zondeoffer. Kan zij geen lam betalen, dan kan zij ook twee tortels of duiven meenemen (cf. Lv 12,6.8). De priester offert de dieren en daarmee is de reiniging van de moeder geschied. Aldus de Joodse Wet.
lees verder
 

De verloren zoon

27 november 2019 |  Alle-Dag-Kerk Begijnhofkerk Amsterdam
Het boek Eindelijk thuis van de in 1996 gestorven bestseller-schrijver Henri Nouwen heet zijn meest geslaagde poging van zijn wijze van omgaan met de Schrift. En dat eindelijk thuis komen laat zich dan mijns inziens niet alleen verbinden met de oude mens die hulpeloos de handen moet uitstrekken – door de dood heen bereiken we immers ons vaderhuis – maar ook met het onrustige hart dat eerst rust zal vinden in God, naar het gezegde van Augustinus.
lees verder