Antoine Bodar

Zingen zuivert de ziel.

header-05.jpg
 

Preken

Door Antoine Bodar in de jongste tijd uitgeschreven preken. De eerste taak van de priester is immers de verkondiging van Gods Woord.

TIBI SOLI PECCAVI

12 juni 2016 |  Friezenkerk Rome
'Jegens U alleen heb ik gezondigd.' (Tibi soli peccavi.) Zo belijdt de Psalmist (51,6). De populaire paus van deze jaren, die de naam van Franciscus van Assisi heeft aangenomen, preekt onafgebroken over onze zondigheid en over de Duivel als werkelijk in de wereld aanwezige leider van het duistere kwaad dat de zonden teweeg brengt. Maar geen mens nagenoeg beluistert deze boodschap. Het zondenbesef is uit de wereld verdwenen; want de heiden en dus ook de nieuwe heiden van heden kent de zonde niet. Geen zondenbesef zonder Godsbesef. Geen geloof in God, geen benul van zondigheid en geen idee van de Satan.
lees verder
 

Zeven kruiswoorden

1 maart 2016 |  
Pater, dimitte illis; quia nesciunt quid faciunt. ‘Vader, vergeef hun; want ze weten niet wat ze doen.’ (Lc 23,34) ‘Toen zij op de plaats kwamen die Schedel heet, sloegen ze Hem daar aan het kruis, en zo ook de misdadigers – de een rechts, de ander links. En Jesus zeide: “Vader, vergeef hun; want ze weten niet wat ze doen.”’ (Lc 23,33-34) Jesus, tot de misdadigers gerekend, vergeeft hen die Hem kruisigen omdat ze onwetend zijn.
lees verder