Door Antoine Bodar in de jongste tijd uitge­schreven preken. De eerste taak van de priester is immers de verkon­di­ging van Gods Woord.