header-05.jpg
 

Preken

Door Antoine Bodar in de jongste tijd uitgeschreven preken. De eerste taak van de priester is immers de verkondiging van Gods Woord.

Uitvaart Claudine

26 april 2017 |  De Krijtberg Amsterdam
Het drievoudige snoer (cf. Pr 4,12), in dit bedehuis op 21 IX 2013 tussen Claudine en Sjoerd voor Gods aangezicht als derde deelgenoot geknoopt, is na drieƫenhalf jaar huwelijk (waarvan anderhalf jaar in ziekte) verbroken.
lees verder
 

TIBI SOLI PECCAVI

12 juni 2016 |  Friezenkerk Rome
'Jegens U alleen heb ik gezondigd.' (Tibi soli peccavi.) Zo belijdt de Psalmist (51,6). De populaire paus van deze jaren, die de naam van Franciscus van Assisi heeft aangenomen, preekt onafgebroken over onze zondigheid en over de Duivel als werkelijk in de wereld aanwezige leider van het duistere kwaad dat de zonden teweeg brengt. Maar geen mens nagenoeg beluistert deze boodschap. Het zondenbesef is uit de wereld verdwenen; want de heiden en dus ook de nieuwe heiden van heden kent de zonde niet. Geen zondenbesef zonder Godsbesef. Geen geloof in God, geen benul van zondigheid en geen idee van de Satan.
lees verder