Antoine Bodar

Dienen is ook duiden en verschaffen van beschutting.

header-05.jpg
 

Elsevier

‘Katholiek wordt je niet voor je verdriet’

14 oktober 2017 |  Antoine Bodar
In december houdt Antoine Bodar (72) de Huizinga-lezing. Een prikkelende lofzang op religie van een tegendraadse priester. ‘Ik houd niet van de symboolpolitiek van de paus.’
lees verder
 

‘Nederlands beroemdste priester’

1 juni 2006 |  Antoine Bodar
"De welbespraakte geestelijke worstelt. Met de weerzin tegen zijn orthodoxie, met zwaarmoedigheid, met een seksuele voorkeur die hij als een kruis ervaart. Maar Antoine Bodar blijft, met kwajongensachtige kwinkslagen, stelling nemen."
lees verder