Antoine Bodar

Leven is louter dienen.

header-05.jpg
 

Lezingen

Leven alsof God bestaat

8 december 2017 |  Pieterskerk, Leiden
Hoe het leven te genieten? In Herfsttij der Middeleeuwen meent Huizinga dat daarin geen verschil is tussen de tijd van toen en 1919, het verschijningsjaar van zijn meest klassieke boek. Hij noemt lectuur, muziek, beeldende kunst, reizen, natuurgenot en maatschappelijke ijdelheid zoals vergaderen, mode en sport.[1] De middeleeuwse sport is zijns inziens 'dramatisch en tegelijk van een sterk erotisch gehalte', maar dat geldt eigenlijk voor elke periode: 'in een hedendaagschen roei- of voetbalwedstrijd zit veel meer van de gevoelswaarden van een middeleeuwsch tournooi, dan den athleten en toeschouwers zelf misschien bewust is'.[2]
lees verder
 

Presentatie van het boek ‘Eeuwigh gaat voor Oogenblick’

30 maart 2017 |  's-Hertogenbosch
Eeuwigh gaat voor Oogenblick is het gesprekken-programma over zingeving dat in twee series door RKK/KRO-televisie is uitgezonden. Met de opheffing van de RKK-zendtijd is tevens deze rubriek beƫindigd. De titel van beide series is ontleend aan Joost van den Vondel. Het is zijn overzetting van het in de Middeleeuwen gangbare gezegde Praestant aeterna caducis (Het eeuwige gaat het vergankelijke te boven).
lees verder