Antoine Bodar

Dienen is ook duiden en verschaffen van beschutting.

header-05.jpg
 

Curriculum Vitae

 ANTOINE BODAR
Prof. Dr Antonius Petrus Lambertus Bodar, priester
* 28 XII 1944 ‘s-Hertogenbosch

OPLEIDING

Gymnasium-A
Ignatiuscollege Amsterdam: 1957-1962
staatsexamen 1969

Perswetenschappen
Universiteit van Amsterdam 1966-1967

Geschiedenis
Universiteit van Amsterdam 1969-1974
doctoraal
Universität Basel zomersemester 1974

Rechtswetenschap
Universiteit van Amsterdam 1972-1973
Universiteit Leiden 1975-1976

Filosofie
Universiteit Leiden 1974-1976
doctoraal 1987
Universiteit van Amsterdam
doctoraat cum laude 1987

Kunstgeschiedenis
Universiteit Leiden 1976-1978
doctoraal cum laude
Warburg Institute University of London wintersemester 1979

Literatuurwetenschap
Universiteit Leiden 1978-1982
doctoraal

Theologie
Katholieke Theologische Universiteit Utrecht 1986-1991
Pontificia Università Gregoriana Roma 1998-2003
Institutum Patristicum Augustinianum Roma 2016-2017
master

OMROEP

Programmamaker en Criticus cultuur, kunst, literatuur
uitgeverij en krant 1962-1967
radio en televisie sedert 1965

Uit de veelheid alleen programma’s uit de jongere tijd:
Televisieportretten NOS Markant:
Sierk Schröder 1986
Dom Hans van der Laan 1988
Helene Nolthenius 1988
Hella Haasse 1990

Presentatie NPO IV radio-muziekprogramma Echo van Eeuwigheid 2010-2016

Presentatie NPO II televisie-gespreksprogramma Eeuwigh gaat voor Oogenblick
eerste serie 1990-1992 & tweede serie 2011-2016

Series NPO II televisie-portretten 2014-2018
Franciscus van Assisi
Jesus van Nazareth
Benedictus van Norcia
Constantijn de Grote
Paulus van Tarsus
Hildegard von Bingen

UNIVERSITEIT

Docent Middeleeuwse Kunstgeschiedenis
Universiteit Leiden 1978-1983

Wetenschappelijk Medewerker Cultuurwetenschappen
Open Universiteit 1983-1985

Universitair Docent Kunstgeschiedenis & Filosofie van de Kunst
Universiteit Leiden 1985-2003

Bijzonder Hoogleraar Christendom, Cultuur, Media
Universiteit van Tilburg 2006-2011

Gast-Hoogleraar Christendom, Cultuur, Media
Katholieke Theologische Faculteit Tilburg/Utrecht 2013-2016

PRIESTERSCHAP

Diakenwijding in Jezuïten-kerk De Krijtberg Amsterdam 17 V 1992

Priesterwijding in de kathedrale basiliek Sint Bavo Haarlem 26 IX 1992

Eerste Heilige Mis in de kathedrale basiliek Sint Jan ‘s-Hertogenbosch 27 IX 1992

Oblaat Benedictijner Abdij Sint Benedictusberg Vaals sedert 1986

Liturgisch en pastoraal assistent Jezuïeten-kerk De Krijtberg Amsterdam 1992-1996

Liturgisch en pastoraal assistent kerk Christus’ Geboorte Amsterdam 1996-1998

Lid Priesterraad bisdom Haarlem-Amsterdam 1997-1998

Kapelaan Santa Maria dell’Anima Rome 1998-2002 & sedert 2004

Liturgisch assistent Radio Vaticana 1999-2002 & sedert 2004

Plebaan kathedrale basiliek Sint Jan ‘s-Hertogenbosch 2003

Vice-Rector ad interim Santa Maria dell’Anima Rome 2005-2008

Liturgische en pastoraal assistent kathedrale basiliek Sint Jan ‘s-Hertogenbosch sedert 2007

Bisschoppelijke Gedelegeerde voor hoger onderwijs en universiteiten

bisdom ‘s-Hertogenbosch 2012-2017

Ridder van het Heilige Graf van Jerusalem sedert 2012

Lid van de Broederschap van Santa Maria dell’Anima Rome sedert 2012

BOEKEN

De schoonheidsleer van André Jolles [dissertatie] (1987)
Gezellin van de Stilte (1992)
Wandelen met de Heer (1994)
Geheim van het Geloof (1996)
Drinken van de Beker (1997)
Weten waar de Muze woont (1998)
Nochtans zal ik juichen (1999)
Romeinse Brieven (2001)
Klokkenluider van Sint Jan (2004)
In zwakheid krachtig (2004)
Ik droom mij Europa (2007)
Moeder of Kind (2008)
Uit de Eeuwige Stad (2008)
Passie van Jesus Christus (2010)
Tot dienen geroepen (2010)
God wordt Mens (2010)
Verkoren en Veracht (2011)
Bodar door het land van Franciscus (2014)
Mij geschiede naar uw woord (2015)
Geborgen in Traditie (2016)
Leven alsof God bestaat (2017)
Vervulling in bekering (2018)

Voorts:
Eeuwigh gaat voor Oogenblick (1992 eerste deel) (2017 tweede deel)
Antoine. De enige echte katholieke glossy (2011)

Petra Pronk: Bodar (2004)
Wim Houtman: Ongeordende liefde (2006) (tweede, herziene druk 2018)
Gerrit Morren: Eenvoudigweg Antoine Bodar (2010)
Arnold Smeets: Rome door het oog van Antoine Bodar (2012)
Nels Fahner, Droef gemoed (2018)

Enige niet gebundelde opstellen [nader in te vullen]