Antoine Bodar

Dienen is ook duiden en verschaffen van beschutting.

header-05.jpg
 

Curriculum Vitae

ANTOINE BODAR
Prof. em. Dr Antonius Petrus Lambertus Bodar, priester
* 28 XII 1944 ‘s-Hertogenbosch

OPLEIDING
Gymnasium-A
Ignatiuscollege Amsterdam: 1957-1962
staatsexamen 1969

Perswetenschappen
Universiteit van Amsterdam 1966-1967

Geschiedenis
Universiteit van Amsterdam 1969-1974
doctoraal
Universität Basel zomersemester 1974

Rechtswetenschap
Universiteit van Amsterdam 1972-1973
Universiteit Leiden 1975-1976

Filosofie
Universiteit Leiden 1974-1976
doctoraal 1987
Universiteit van Amsterdam
doctoraat cum laude 1987

Kunstgeschiedenis
Universiteit Leiden 1976-1978
doctoraal cum laude
Warburg Institute University of London wintersemester 1979

Literatuurwetenschap
Universiteit Leiden 1978-1982
doctoraal

Theologie
Katholieke Theologische Universiteit Utrecht 1986-1991
Pontificia Università Gregoriana Roma 1998-2003
Institutum Patristicum Augustinianum Roma 2016-2017
master

OMROEP
Programmamaker en Criticus cultuur, kunst, literatuur
uitgeverij en krant 1962-1967
radio en televisie sedert 1965

Uit de veelheid alleen programma’s uit de jongere tijd:

Televisieportretten NOS Markant:
Sierk Schröder 1986
Dom Hans van der Laan 1988
Helene Nolthenius 1988
Hella Haasse 1990

Presentatie NPO IV radio-muziekprogramma ‘Echo van Eeuwigheid’ (KRO) 2010-2016

Presentatie NPO II televisie-gespreksprogramma ‘Eeuwigh gaat voor Oogenblick’ (KRO)
eerste serie 1990-1992 & tweede serie 2011-2016

Series NPO II televisie-portretten (KRO) 2014-2020
Franciscus van Assisi
Jesus van Nazareth
Benedictus van Norcia
Constantijn de Grote
Paulus van Tarsus
Hildegard von Bingen
Edith Stein (in voorbereiding)

Meditaties internet (KRO)
Liturgisch Jaar
2007 — 2008 (jaar A)
2008 — 2009 (jaar B)
2009 — 2010 (jaar C)
2010 — 2011 (jaar A)
2011 — 2012 (jaar B)
2012 — 2013 (jaar C)

‘Kerst in Rome’ & ‘Pasen in Rome’ NPOII televisie (KRO) (vraaggesprek met Leo Fijen plus verkenning van een kunstwerk)
2020 12 IV Pasen — Piero della Francesca, Museo Civico San Sepolcro (herhaling 2014 wegens corona-crisis).
2019 25 XII Kerstmis — Lorenzo Monaco & Domenico Ghirlandaio, Santissima Trinità Firenze.
2019 21 IV Pasen — Beato Angelico & Luca Signorelli, Cappella Nuova Duomo Santa Maria Assunta Orvieto.
2018 25 XII Kerstmis — mozaïeken triomfboog (laat-antiek) & absis (Jacopo Torriti), Santa Maria Maggiore Roma.
& Arnolfo di Cambio, Museo della Basilica di SMM Roma.
2018 1 IV Pasen — Marko Ivan Rupnik, Cappella Redemptoris Mater Città del Vaticano.
2017 25 XII Kerstmis — Benozzo Gozzoli, Cappella dei Magi, Palazzo Medici Riccardi Firenze.
2017 16 IV Pasen — fresco-schilderingen Crypte, Cattedrale di Santa Maria Annunziata Anagni.
2016 25 XII Kerstmis — Cimabue e.a. (Chiesa inferiore) & Giotto (Chiesa superiore), Basilica di San Francesco Assisi.
2016 27 III Pasen — Sebastiano del Piombio (Cappella Borgherini) & David de Haen/Dirck de Baburen (Cappella della Pietà), San Pietro in Montorio Roma.
2015 25 XII Kerstmis — Pietro/ Giovanni Alemanno (Museo San Martino) & Jacob van Oostsanen (Museo di Capodimonte) Napoli.
2015 5 IV Pasen — Francesco Salviati, Markgrafenkapelle Santa Maria dell’Anima Roma.
2014 25 XII Kerstmis — Hugo van der Goes, Galleria degli Uffizi Firenze.
2014 18 IV Goede Vrijdag — Perugino, Chiesa Santa Maddalena de’ Pazzi Cappella Pucci Firenze & Colosseo Roma.
2014 20 IV Pasen — Piero della Francesca, Museo Civico San Sepolcro.
2013 25 XII Kerstmis — Pinturicchio, Cappella Baglioni Collegiata di Santa Maria Maggiore Spello.
2013 31 III Pasen — koepelmozaïek San Clemente Roma.
2012 25 XII Kerstmis — Fra Filippo Lippi, Cattedrale di Santa Maria Assunta Spoleto.
2011 25 XII Kerstmis — Santuario Francesco del Presepe Greccio.
2010 25 XII Kerstmis — Pietro Cavallini, Santa Maria in Trastevere Roma.

UNIVERSITEIT
Docent Middeleeuwse Kunstgeschiedenis – Universiteit Leiden 1978-1983
Wetenschappelijk Medewerker Cultuurwetenschappen – Open Universiteit 1983-1985
Universitair Docent Kunstgeschiedenis & Filosofie van de Kunst – Universiteit Leiden 1985-2003
Bijzonder Hoogleraar Christendom, Cultuur, Media – Universiteit van Tilburg 2006-2011
Gast-Hoogleraar Christendom, Cultuur, Media – Katholieke Theologische Faculteit Tilburg/Utrecht 2013-2016

PRIESTERSCHAP
Diakenwijding in Jezuïten-kerk De Krijtberg Amsterdam 17 V 1992
Priesterwijding in de kathedrale basiliek Sint Bavo Haarlem 26 IX 1992
Eerste Heilige Mis in de kathedrale basiliek Sint Jan ‘s-Hertogenbosch 27 IX 1992
Oblaat Benedictijner Abdij Sint Benedictusberg Vaals sedert 1986
Liturgisch en pastoraal assistent Jezuïeten-kerk De Krijtberg Amsterdam 1992-1996
Liturgisch en pastoraal assistent kerk Christus’ Geboorte Amsterdam 1996-1998
Lid Priesterraad bisdom Haarlem-Amsterdam 1997-1998
Kapelaan Santa Maria dell’Anima Rome 1998-2002 & sedert 2004
Liturgisch assistent Radio Vaticana 1999-2002 & sedert 2004
Plebaan kathedrale basiliek Sint Jan ‘s-Hertogenbosch 2003
Vice-Rector ad interim Santa Maria dell’Anima Rome 2005-2008
Liturgisch en pastoraal assistent kathedrale basiliek Sint Jan ‘s-Hertogenbosch sedert 2007
Bisschoppelijke Gedelegeerde voor hoger onderwijs en universiteiten bisdom ‘s-Hertogenbosch 2012-2017
Ridder van het Heilige Graf van Jerusalem sedert 2012
Lid van de Broederschap van Santa Maria dell’Anima Rome sedert 2012
Lid van de Aartsbroederschap van Campo Santo Teutonico Rome sedert 2019
Liturgisch assistent kerk Petrus&Paulus (De Papegaai) Amsterdam sedert 2019
Ere-kanunnik van het kathedraal kapittel van Haarlem sedert 2020

BOEKEN
De schoonheidsleer van André Jolles [dissertatie] (1987)
Gezellin van de Stilte (1992)
Wandelen met de Heer (1994)
Geheim van het Geloof (1996)
Drinken van de Beker (1997)
Weten waar de Muze woont (1998)
Nochtans zal ik juichen (1999)
Romeinse Brieven (2001)
Klokkenluider van Sint Jan (2004)
In zwakheid krachtig (2004)
Ik droom mij Europa (2007)
Moeder of Kind (2008)
Uit de Eeuwige Stad (2008)
Passie van Jesus Christus (2010)
Tot dienen geroepen (2010)
God wordt Mens (2010)
Verkoren en Veracht (2011)
Bodar door het land van Franciscus (2014)
Mij geschiede naar uw woord (2015)
Geborgen in Traditie (2016)
Leven alsof God bestaat (2017)
Vervulling in bekering (2018)

Voorts:
Eeuwigh gaat voor Oogenblick (1992 eerste deel) (2017 tweede deel)
Antoine. De enige echte katholieke glossy (2011)
Petra Pronk: Bodar (2004)
Wim Houtman: Ongeordende liefde (2006) (tweede, herziene druk 2018)
Gerrit Morren: Eenvoudigweg Antoine Bodar (2010)
Arnold Smeets: Rome door het oog van Antoine Bodar (2012)
Nels Fahner: Droef gemoed (2018)
Nels Fahner: Antoine Bodar. Een portret (2019)
Brigit Woltjer: Antoine Bodar. Een hommage (2019)

Niet gebundelde opstellen [nader in te vullen]