header-05.jpg
 

Boeken

cover

Weten waar de muze woont

Antoine BodarHeuff, Amsterdam 1998
90-6141-451-2
 

“Toch is het mijnentwege juist de vervoering, de persoonlijke ervaring, de onder woorden gebrachte sensatie, de beschrijving die getuigt van de teweeggebrachte emotie, waardoor de kunsthistoricus (niet minder dan de kunstcriticus) de hem beleende waar aan de man kan brengen. Alleen in enthousiasme, in vervoering laat het kunstwerk zich als kunstwerk benaderen.”

Aldus Dr Antoine Bodar die in dit boek poogt na te gaan waar de Muze woonachtig is met het oogmerk van door haar toedoen ontstane voortbrengsels te genieten.
Want, zo meent Bodar in deze bundel van her en der bijeengebrachte stukken en toespraken, “als men zelf vreugde aan een voorwerp beleeft, kan men ook vreugde bij anderen opwekken”.