header-05.jpg
 

Boeken

cover

Ongeordende liefde

Antoine BodarUitgeverij Ten Have 2006
90-2595-689-0
 

Een openhartig boek, waarin priester en schrijver Antoine Bodar zich uitspreekt over homoseksualiteit. Over oorzaken, het sektarisme van de homobeweging, de bescheidenheid van de kerk en de mildheid in het pastoraat.

“De priesterwijding van Antoine Bodar werd, mede door zijn openlijke homoseksualiteit, een publiek schandaal. In dit boek (de weerslag van interviews, gedeeltelijk gepubliceerd in het Nederlands Dagblad) wil hij afrekenen met dit stigma dat hem sindsdien achtervolgt. Openlijk praat hij over de motieven en achtergronden van zijn keuze, en de pijn die hij voelde en hem aangedaan werd bij de gevolgen van zijn keuze. Dat hij zijn vroegere leven nu als zondig beschouwt en homo’s oproept zich niet zo sterk te profileren, doet echter de wenkbrauwen fronsen. Verder praat hij kritisch en genuanceerd over homoseksualiteit in de Bijbel, in de samenleving, in de katholieke kerk en in het pastoraat. Hieruit blijkt wederom dat Bodar een groter denker is dan de schandalen die hem achtervolgen, suggereren. Of hij hiermee alle critici de mond snoert, is af te wachten; homoseksualiteit in de kerk en Bodar (en zijn keuze) zijn niet meer zo controversieel als vroeger. Wel waardevolle gedachten over het bredere thema. Ook voor protestanten lezenswaardig. Dr. E. Sengers”