header-05.jpg
 

Boeken

cover

In zwakheid krachtig

Antoine BodarAnthos, Amsterdam 2004
90-414-0814-2
 

Wie verder in levensjaren en wellicht in levensslagen wijzer wordt, ziet eens te meer eigen mislukkingen, eigen ondermaatsheid, eigen zwakheid.

Een dergelijk persoon wordt – naar Paulus – genodigd zijn menselijke zwakheid te verduren in goddelijke kracht. Hij wordt zich door zwakheid kracht gewaar. In zwakheid wordt hij krachtig. Door inzicht in eigen zwakheid wordt hij ontvankelijk voor andere kracht die hem te boven gaat. De kracht van de Ander, de kracht van de Geest, de kracht die zwakheid kiest om werktuig te worden. Werktuig van de Heer Die eens Paulus heeft gekozen Zijn naam uit te dragen onder de heidenen en kinderen Israels.
Benul van zwakheid moet nederigheid beduiden en dienstbaarheid brengen. De mens leeft maar even, al wenst hij meesttijds anders. In de aanvang meent hij over het leven te beschikken. In de vordering beseft hij weerbarstigheid van het leven.
Op het einde weet hij zich in het leven te moeten schikken. Dat is het leven van de mens. Dat is zijn zwakheid die alleen in kracht van God levenswaard wordt en verantwoordelijkheid doet dragen.