header-05.jpg
 

Boeken

cover

God wordt mens

Antoine BodarMeinema, Zoetermeer 2010
978 90 211 4276 0
 

Toen de engelen waren uitgezongen, haastten de herders zicht naar Bethlehem en ze vonden daar Maria en Joseph met het Kind, gewikkeld in doeken en liggend in een kribbe; want in de herberg was geen plaats geweest voor het gezinnetje.

Tafereel in boerenstal van hout. Beesten in de hoek die door hun aanwezigheid warmte verschaggen, een omgevallen kruiwagen, voldoende hooi op zolder, een beschot met een olielamp die de ruimte beschijnt.

Maria trekt haar kleed weg om de Verlosser te tonen, terwijl Joseph uitnodigend gebaart naar de herders en herderinnen die met zessen zijn gekomen, groot en klein. Zij buigen zich over de schutting naar het Kind in het licht en slaan Het aandacht en eerbiedig gade.

In acht hier opgenomen prenten verbeeldt Rembrandt van Rijn, Hollands kunstenaar uit de zeventiende eeuw, het Kerstgebeuren.

Antoine Bodar tracht Rembrandt’s Kerstprenten te duiden en ontvouwt tevens de geschiedenis van de menswording Gods.