header-05.jpg
 

Boeken

cover

Gezellin van de stilte

Antoine BodarBalans, Amsterdam 1992
90-5018-180-5
 

Petrarca, Vergilius, Erasmus, Castiglione, Thomas More, Holbein, het zijn de kunstenaars en geleerden met wie Antoine Bodar over de eeuwen heen in gesprek.

Lezen, schrijven, overpeinzen, vragen om rust, kalmte en stilte. Het is op die manier dat de overpeinzing, de beschouwing, de bespiegeling een ‘gezellin van de stilte’ is.
Bodars boek bevat geen wijsgerige beschouwingen. Hij toont de wereld van de geleerde en hoe het boek in het middelpunt van diens beleving staat. In een zevental studies weet de auteur de Middeleeuwen en de Renaissance in een bijzonder perspectief te zetten: hij onderzoekt op gevoelige (en geleerde!) wijze hoe in die periode filosofen en kunstenaars op elkaar betrokken waren. Bodar beschrijft hun vriendschap, hun correspondentie, hun passie voor het boek en het portret. Met subtiele details roept hij een beeld op van grote geleerdheid en aandacht voor kunst.