header-05.jpg
 

Boeken

Schoonheidsleer van André Jollis Gezellin van de stilte Wandelen met de Heer Geheim van het Geloof Drinken van de beker Weten waar de muze woont Nochtans zal ik juichen Romeinse brieven Klokkenluider van Sint Jan In zwakheid krachtig Ik droom mij Europa Uit de eeuwige stad Moeder of kind Passie van Jezus Christus Tot dienen geroepen God wordt mens Verkoren en veracht Bodar door het land van Franciscus Geborgen in traditie Leven alsof God bestaat Vervulling in bekering Eeuwigh gaat voor oogenblick Eeuwigh gaat voor oogenblick Bodar Ongeordende liefde Ongeordende liefde In alle eenvoud Rome door de ogen van Antoine Bodar Droef gemoed