header-05.jpg
 

‘Spiritualiteit’

15 november 2008 |  Antoine Bodar |  KRO Magazine

November. Allerheiligen en Allerzielen openen de maand.
Met Martinusdag op de elfde wendt zich de herfst en is de maand ten einde, dan treden we de tijd tegemoet van Advent en Kerstmis. Maar de eerste twee dagen kleuren de maand. Wij verkeren met de heiligen die bij God zijn maar evengoed delen in de ene gemeenschap van de Kerk. En wij bidden voor de gestorvenen die nog in loutering verkeren maar eens ook God van aangezicht tot aangezicht zullen zien. In november vooral denken wij aan de overledenen dichter bij en verder af. Zo geschiedt het in de Moederkerk wereld wijd. Wat zou eenvoudiger en meer bindend zijn om november de maand van het sterven te benoemen, indien althans zo iets zou kunnen helpen tot bepaalde verdieping in het spiritueel – vanuit de Heilige Geest – leven en aldus in het bidden?
Neen, Trouw en KRO en Ten Have, gezamenlijk inzwaaiend op de hedendaagse relimarkt die zij zelf juist verbreiden, roepen november uit tot maand van de spiritualiteit met dit jaar als gekozen thema ‘mijn betere ik’. Maar heeft ‘mijn betere ik’ iets met spiritualiteit te maken? Alleen dunkt me wanneer het begrip wordt opgerekt tot een container en dus tot niets.
‘Dit thema vat het streven van veel moderne spiritualiteit samen waarbinnen het vaak draait om een sterk individuele zoektocht’, leert ons de internetsite van RKK: ‘Maar dat individualisme wordt met het thema ook mild bekritiseerd. Want kun je je ‘betere ik’ wel op het spoor komen zonder de ander? En hoe verhoudt deze zoektocht zich tot de traditionele religies?’
‘Hoe ziet uw ‘betere ik’ eruit?’, vraagt ons Trouw op de eigen internetsite: ‘Is dat een dunner ik, een wijzer ik, een rustig of levenslustig ik, een stevig of juist zachter ik? Of heeft u helemaal geen beter ik en berust u daarin?’