header-05.jpg
 

Trouw

Notre Dame is godshuis

8 juni 2019 |  Antoine Bodar
Meer dan veertig jaar geleden woonde ik eens met Kerstmis de pontificale Nachtmis bij in het overvolle bedehuis van Notre Dame op het Île de la Cité van Parijs. Dicht opeen gepakt stonden we daar, veelal jonge mensen. Het altaar kon ik niet zien, wel het beeld van Notre Dame de Paris, het beeld van de Moeder Gods uit de veertiende eeuw, opgesteld onder de nu afgebrande vieringtoren aan de zuidzijde van de bisschopskerk van de Franse hoofdstad. Ook na de brand staat Maria's beeltenis nog ter plaatse, op post in voortgaande bescherming. Nooit heb ik meer mensen samen in een kerkgebouw aangetroffen zo devoot en nooit in zo natuurlijke saamhorigheid als toen. Daar in die eerbiedwaardige kathedraal die gelovigen samenbindt over de eeuwen heen in een blijvend heden dank zij de liturgie.
lees verder
 

De jaren zestig en daarna

30 maart 2018 |  Antoine Bodar
Vijftig jaar geleden, in 1968, vond de studentenrevolte in Parijs plaats met bezetting en vernieling, een jaar later gevolgd door die van Amsterdam met bezetting en vernieling. Al voordat de verbeelding aan de macht meende te zijn gekomen, woedde na vierhonderd jaar weer een beeldenstorm in deze streken -- na die 1566 die van 1966, toen door gespuis in protestante kringen, nu door gespuis in katholieke.
lees verder