header-05.jpg
 

Antoine. De Enige Echte Katholieke Glossy

In geborgenheid schuilt geluk

3 januari 2011 |  Antoine Bodar
Alleen om zijn vroomheid is de Egyptische monnik Antonius bekend geworden. Lees zijn Vita (Leven) voor aan Christenen en aan heidenen. Allen kunnen van hem leren.
lees verder
 

Schuld

1 januari 2011 |  Antoine Bodar
Heer, Gij bemint Uw Kerk als niet minder dan Uw bruid, van wie Gij de bruidegom zijt,en niet minder dan Uw lichaam, waarvan Gij Zelf het hoofd zijt.
lees verder