header-05.jpg
 

De Doofpot

27 februari 2010 |  Antoine Bodar |  KRO Magazine

De Kerk staat in de beklaagdenbank en blijft daar voorlopig staan. Elke priester heet nu kinderverkrachter.
De schuld daarvan heet celibaat. Zo momenteel de openbare mening. Elk verweer van de zijde van de Kerk
wekt nu alleen ergernis. Ongehoord nu te zeggen dat een minderheid het celibaat heeft geschonden.
Evenmin past het nu te beweren dat de Kerk veel goeds heeft gedaan in zorg en onderwijs. Helemaal niet
valt nu beroep te doen op de Kerk die naast instituut van altijd zondige mensen toch tevens de heilige
Christusgemeenschap van eeuwen is.
De Kerk wekt nu niet alleen om sexueel misbruik, gegrond in machtsmisbruik, haat. Dat doet zij ook om het
hoge ideaal dat zij leert maar waaraan haar knechten zich zelf niet houden.
‘Ziet hen eens. Die wensen ons te vertellen hoe wij moeten leven maar nu ervaren wij hoe zij zelf leven. Het
zijn allemaal huichelaars.’
Een derde punt van ergernis: Voor zover de Kerk toch nog moreel gezag krijgt, is het nu hoogste tijd haar tot
zwijgen te brengen. De Kerk irriteert de wereld. Zij herinnert hinderlijk aan al hetgeen relativisme in de weg
staat en de hedendaagse mens poogt af te houden van zijn eigen vrijheid.
In welke contex de hostie-affaire te plaatsen? ‘Wij hebben recht op de hostie. Wij zijn dat sociale gebeuren
gewend. Wij bepalen zelf of wij wel of niet communiceren.’ Het geloofsgeheim van Christus onder gedaante
van brood is teloor gegaan en daarmee het besef dat het God meer behaagt weinig in nederigheid te
communiceren dan vaak in eigen gelijk.
In welke context het misbruik te plaatsen? Buiten werd in het verleden alleen schone was uitgehangen.
Aandacht ging uit naar de dader, niet naar het slachtoffer. Hoe om te gaan met sexueel misbruik in een
maatschappij waarvan de doofpot deel uitmaakte?