Antoine Bodar

Dienen is ook duiden en verschaffen van beschutting.

header-05.jpg
 

Artikelen

Hier zijn de jongste teksten van Antoine Bodar bijeengebracht, al dan  niet reeds gepubliceerd. Zij zijn alle poging tot bijdrage aan het publieke debat.
 • Herder Korrespondenz (1)

  Das brennende Herz

  12 december 2019 | Antoine Bodar

    lees verder

   
 • Trouw (8)

  Notre Dame is godshuis

  18 juni 2019 | Antoine Bodar

  Meer dan veertig jaar geleden woonde ik eens met Kerstmis de pontificale Nachtmis bij in het overvolle bedehuis van Notre Dame op het Île de la Cité van Parijs. Dicht opeen gepakt stonden we daar, veelal jonge mensen. Het altaar kon ik niet zien, wel het beeld van Notre Dame de Paris, het beeld van de Moeder Gods uit de veertiende eeuw, opgesteld onder de nu afgebrande vieringtoren aan de zuidzijde van de bisschopskerk van de Franse hoofdstad. Ook na de brand staat Maria's beeltenis nog ter plaatse, op post in voortgaande bescherming. Nooit heb ik meer mensen samen in een kerkgebouw aangetroffen zo devoot en nooit in zo natuurlijke saamhorigheid als toen. Daar in die eerbiedwaardige kathedraal die gelovigen samenbindt over de eeuwen heen in een blijvend heden dank zij de liturgie.   lees verder

   
 • Nederlands Dagblad (6)

  In bezoedeling gedijt zuivering

  9 maart 2019 | Antoine Bodar

  In de opening van de Veertigdagentijd klinkt de oproep luid ons voor God te reinigen, ons te bedenken dat we stof zijn en tot stof wederkeren, ons hart te scheuren opdat God het herschept en zuiver maakt.   lees verder

   
 • Santa Maria dell'anima (1)

  De Fugger-kapel in Santa Maria dell'Anima

  1 november 2018 | Antoine Bodar

  Van de zijkapellen trekt die vooraan in Santa Maria dell'Anima -- de tweede aan de rechter zijde -- in het liturgische jaar de meeste aandacht. De licht concave altaaropbouw uit het midden van de achttiende eeuw, met aan weerszijden een Toscaanse driekwartzuil en bekroond door een segmentgevel, bedekt deels de aan Maria gewijde muurschilderingen rondom, die oorspronkelijk het altaarstuk van de Heilige Familie omringden dat sedert 1750 zich bevindt boven het hoogaltaar.   lees verder

   
 • Telegraaf (1)

  Hedendaagse ontkerkelijking

  20 oktober 2018 | Antoine Bodar

  Ontkerkelijking is in volle gang; christenen verlaten hun bedehuizen en ogenschijnlijk  komt aan deze ontwikkeling pas een einde, wanneer het christendom uit Nederland is verdwenen ten gunste van ongelovigen en moslims. Maar is zo redeneren niet te louter sociologisch gedacht?   lees verder

   
 • Ratzinger-studies (9)

  Joseph Ratzinger und die Liturgie

  17 mei 2017 | Antoine Bodar

  Warum haben wir in Europa den Sinn für das Heilige, für das Sakrale, für das Numinose, für die uns überwaltigende Begegnung mit Gott in der Liturgie der Mutterkirche verloren? Und wie könnten wir diesen Weg in der Liturgie nach Gott zurückfinden? Diese Frage bewegt mich, weil nur auf diese Weise die Kirche wirklich Leib Christi bleiben kann und sich nicht (weiter) beschränkt zum Institut der Ethik.   lees verder

   
 • Brabants Dagblad (1)

  Synodeduiding

  23 oktober 2014 | Antoine Bodar

  Synode, gehouden te Rome van 5 tot en met 19 oktober 2014   lees verder

   
 • KRO Magazine (15)

  Juliana

  12 april 2014 | Antoine Bodar

  ‘Wat waren wij op het Oude Loo toch een bevoorrechte mensen! Een voorhoede, nu zijn er zóveel mensen die zo denken, telkens ontmoet je ze.’   lees verder

   
 • Volkskrant (3)

  Paasbrief aan vaderlanders

  23 april 2011 | Antoine Bodar

  Wat steekt toch veel goeds in ons Nederlanders en hoe zeer zijn wij daarvan in saamhorigheid overtuigd. Wij houden ons voor het land van de voorlopers. Wij heten de geordende maatschappij waarin alles in strenge ambtelijkheid en bitse gelijkheid is geregeld. Toch zijn wij in enen tamelijk van streek. Ontordening alom.   lees verder

   
 • Antoine. De Enige Echte Katholieke Glossy (2)

  In geborgenheid schuilt geluk

  3 januari 2011 | Antoine Bodar

  Alleen om zijn vroomheid is de Egyptische monnik Antonius bekend geworden. Lees zijn Vita (Leven) voor aan Christenen en aan heidenen. Allen kunnen van hem leren.   lees verder

   
 • Hollands Diep (1)

  Landgenoten kersttoespraak voor de koningin

  1 januari 2010 | Antoine Bodar

  Landgenoten, wij vieren het Kerstfeest, het hoogfeest van de vrede dat in ons land steeds zo verbindend is geweest tussen alle gezindten en standen. Een feest immers nodigt uit zich met elkaar in te laten.   lees verder

   
 • Katholiek Nieuwsblad (5)

  Pater Winand Kotte, Assumptionis

  26 juni 2009 | Antoine Bodar

  Op voorstel van de Willibrordgemeenschap hebben wij deze Heilige Mis gecelebreerd ter nagedachtenis en tot intentie van de Assumptionist pater Winand Kotte die zo lang, tot zijn dood in 2006, de herder is geweest van de gelovigen die in deze kerk zijn samengekomen.   lees verder

   
 • Visie (1)

  De kerk is het sacrament

  30 mei 2009 | Antoine Bodar

  Heeft Christus de Kerk gewild? Ja, ik belijd het. Toen de soldaat de zijde van de gestorven Jezus had geopend aan het kruis, vloeide uit Zijn zijde water en bloed. Zoals Eva genomen is uit de zijde van Adam, zo is de Kerk voortgekomen uit de zijde van Jezus, de nieuwe Adam.   lees verder

   
 • CDA.NL Het Tijdschrift (1)

  De Kracht van Nederland

  1 juni 2008 | Antoine Bodar

  Wat is de kracht van Nederland? Nederlanders schijnen van tijd tot tijd krachtig in voetbal spelen en altijd in handel drijven en immer in geld schenken aan slachtoffers van rampen. Nederlanders zijn Europees gericht. Nederlanders zijn krachtig in beterweterij en in lompheid en in onderlinge afgunst.   lees verder

   
 • NRC Handelsblad (1)

  Wat scheelt u?

  16 februari 2008 | Antoine Bodar

  -- ‘Het zou kunnen zijn dat ik niet in God geloof.’ -- ‘Gelooft u niet in God, wat scheelt u?’   lees verder

   
 • Omnes (0)
   
 • Elsevier (0)