Antoine Bodar

Zingen zuivert de ziel.

header-05.jpg
 

Artikelen

Hier zijn de jongste teksten van Antoine Bodar bijeengebracht, al dan  niet reeds gepubliceerd. Zij zijn alle poging tot bijdrage aan het publieke debat.
 • Ratzinger-studies (8)

  Verwandtschaft mit Augustinus

  30 januari 2017 | Antoine Bodar

  'Er wollte nur im Dienst der Wahrheit stehen, er fühlte sich nicht zum pastoralen Leben berufen, begriff aber dann, dass der Ruf Gottes genau darin bestand, Hirt unter den anderen zu sein und so das Geschenk der Wahrheit den anderen zu bringen.'[1] So spricht Joseph Ratzinger über Augustinus von Hippo, aber spricht er damit nicht zu gleicher Zeit über sich selbst? Trösten ihn nicht die Schriften der Kirchenväter, bei deren Lektüre er das Schöne des Glaubens aufleuchten sieht?[2]   lees verder

   
 • Brabants Dagblad (1)

  Synodeduiding

  23 oktober 2014 | Antoine Bodar

  Synode, gehouden te Rome van 5 tot en met 19 oktober 2014   lees verder

   
 • Nederlands Dagblad (4)

  Dilemma

  9 september 2011 | Antoine Bodar

  De Kerk wil altijd de mens nabij blijven en hem troosten. Zij heeft de opdracht de barmhartigheid van Christus overal te tonen. In Zijn naam veroordeelt zij wel de zonden maar niet de zondaar, wel hetgeen verkeerd is maar niet de persoon die verkeerd handelt.   lees verder

   
 • Trouw (6)

  Getuigenis van gerechtigheid

  25 april 2015 | Antoine Bodar

  ‘Wij mogen niet verzwijgen wat wij gezien en gehoord hebben.’ Zo paus Franciscus daags na zijn vaststelling van de Armeense genocide in de Petrusbasiliek hier in Rome ter herdenking van de poging tot uitroeiing van Armeniërs door de regering van de Jonge Turken in het Ottomaanse Rijk honderd jaar geleden. ‘Zaken in vrijheid bij de naam noemen’, lichtte de paus monter toe.   lees verder

   
 • Volkskrant (3)

  Paasbrief aan vaderlanders

  23 april 2011 | Antoine Bodar

  Wat steekt toch veel goeds in ons Nederlanders en hoe zeer zijn wij daarvan in saamhorigheid overtuigd. Wij houden ons voor het land van de voorlopers. Wij heten de geordende maatschappij waarin alles in strenge ambtelijkheid en bitse gelijkheid is geregeld. Toch zijn wij in enen tamelijk van streek. Ontordening alom.   lees verder

   
 • Antoine. De Enige Echte Katholieke Glossy (2)

  In geborgenheid schuilt geluk

  3 januari 2011 | Antoine Bodar

  Alleen om zijn vroomheid is de Egyptische monnik Antonius bekend geworden. Lees zijn Vita (Leven) voor aan Christenen en aan heidenen. Allen kunnen van hem leren.   lees verder

   
 • KRO Magazine (15)

  De Doofpot

  27 februari 2010 | Antoine Bodar

  De Kerk staat in de beklaagdenbank en blijft daar voorlopig staan. Elke priester heet nu kinderverkrachter. De schuld daarvan heet celibaat.   lees verder

   
 • Hollands Diep (1)

  Landgenoten kersttoespraak voor de koningin

  1 januari 2010 | Antoine Bodar

  Landgenoten, wij vieren het Kerstfeest, het hoogfeest van de vrede dat in ons land steeds zo verbindend is geweest tussen alle gezindten en standen. Een feest immers nodigt uit zich met elkaar in te laten.   lees verder

   
 • Katholiek Nieuwsblad (5)

  Pater Winand Kotte, Assumptionis

  26 juni 2009 | Antoine Bodar

  Op voorstel van de Willibrordgemeenschap hebben wij deze Heilige Mis gecelebreerd ter nagedachtenis en tot intentie van de Assumptionist pater Winand Kotte die zo lang, tot zijn dood in 2006, de herder is geweest van de gelovigen die in deze kerk zijn samengekomen.   lees verder

   
 • Visie (1)

  De kerk is het sacrament

  30 mei 2009 | Antoine Bodar

  Heeft Christus de Kerk gewild? Ja, ik belijd het. Toen de soldaat de zijde van de gestorven Jezus had geopend aan het kruis, vloeide uit Zijn zijde water en bloed. Zoals Eva genomen is uit de zijde van Adam, zo is de Kerk voortgekomen uit de zijde van Jezus, de nieuwe Adam.   lees verder

   
 • Folia (1)

  Herder

  3 oktober 2008 | Antoine Bodar

  Hij studeerde geschiedenis en nog veel meer: Nederlands bekendste priester Antoine Bodar.   lees verder

   
 • CDA.NL Het Tijdschrift (1)

  De Kracht van Nederland

  1 juni 2008 | Antoine Bodar

  Wat is de kracht van Nederland? Nederlanders schijnen van tijd tot tijd krachtig in voetbal spelen en altijd in handel drijven en immer in geld schenken aan slachtoffers van rampen. Nederlanders zijn Europees gericht. Nederlanders zijn krachtig in beterweterij en in lompheid en in onderlinge afgunst.   lees verder

   
 • NRC Handelsblad (1)

  Wat scheelt u?

  16 februari 2008 | Antoine Bodar

  -- ‘Het zou kunnen zijn dat ik niet in God geloof.’ -- ‘Gelooft u niet in God, wat scheelt u?’   lees verder