Antoine Bodar

Leven is louter dienen.

header-05.jpg
 

Artikelen

Hier zijn de jongste teksten van Antoine Bodar bijeengebracht, al dan  niet reeds gepubliceerd. Zij zijn alle poging tot bijdrage aan het publieke debat.
 • Santa Maria dell'anima (1)

  De Fugger-kapel in Santa Maria dell'Anima

  1 november 2018 | Antoine Bodar

  Van de zijkapellen trekt die vooraan in Santa Maria dell'Anima -- de tweede aan de rechter zijde -- in het liturgische jaar de meeste aandacht. De licht concave altaaropbouw uit het midden van de achttiende eeuw, met aan weerszijden een Toscaanse driekwartzuil en bekroond door een segmentgevel, bedekt deels de aan Maria gewijde muurschilderingen rondom, die oorspronkelijk het altaarstuk van de Heilige Familie omringden dat sedert 1750 zich bevindt boven het hoogaltaar.   lees verder

   
 • Telegraaf (1)

  Hedendaagse ontkerkelijking

  20 oktober 2018 | Antoine Bodar

  Ontkerkelijking is in volle gang; christenen verlaten hun bedehuizen en ogenschijnlijk  komt aan deze ontwikkeling pas een einde, wanneer het christendom uit Nederland is verdwenen ten gunste van ongelovigen en moslims. Maar is zo redeneren niet te louter sociologisch gedacht?   lees verder

   
 • Ratzinger-studies (9)

  Joseph Ratzinger und die Liturgie

  17 mei 2017 | Antoine Bodar

  Warum haben wir in Europa den Sinn für das Heilige, für das Sakrale, für das Numinose, für die uns überwaltigende Begegnung mit Gott in der Liturgie der Mutterkirche verloren? Und wie könnten wir diesen Weg in der Liturgie nach Gott zurückfinden? Diese Frage bewegt mich, weil nur auf diese Weise die Kirche wirklich Leib Christi bleiben kann und sich nicht (weiter) beschränkt zum Institut der Ethik.   lees verder

   
 • Brabants Dagblad (1)

  Synodeduiding

  23 oktober 2014 | Antoine Bodar

  Synode, gehouden te Rome van 5 tot en met 19 oktober 2014   lees verder

   
 • Nederlands Dagblad (5)

  Leeuw en Lam

  8 juni 2017 | Antoine Bodar

  Op 24 juni zal de jaarlijke, zo genoemde 'Roze Zaterdag' gehouden worden in 's-Hertogenbosch. Waarom eigenlijk nog een 'Roze Zaterdag' en waarom nog een Amsterdamse 'Gay Pride'? Wie het in de openbaarheid waagt homosexualiteit niet gewoon en normaal te vinden, kan rekenen op overdrachtelijke steniging. Homosexualteit is niet alleen de heilige koe van het vaderland maar in enen het gouden kalf. Dus zijn dergelijke manifestaties, die zelden zonder exhibitionisme kunnen plaats vinden, uit de tijd, overbodig en ouderwets.   lees verder

   
 • Trouw (7)

  De jaren zestig en daarna

  30 maart 2018 | Antoine Bodar

  Vijftig jaar geleden, in 1968, vond de studentenrevolte in Parijs plaats met bezetting en vernieling, een jaar later gevolgd door die van Amsterdam met bezetting en vernieling. Al voordat de verbeelding aan de macht meende te zijn gekomen, woedde na vierhonderd jaar weer een beeldenstorm in deze streken -- na die 1566 die van 1966, toen door gespuis in protestante kringen, nu door gespuis in katholieke.   lees verder

   
 • Volkskrant (3)

  Paasbrief aan vaderlanders

  23 april 2011 | Antoine Bodar

  Wat steekt toch veel goeds in ons Nederlanders en hoe zeer zijn wij daarvan in saamhorigheid overtuigd. Wij houden ons voor het land van de voorlopers. Wij heten de geordende maatschappij waarin alles in strenge ambtelijkheid en bitse gelijkheid is geregeld. Toch zijn wij in enen tamelijk van streek. Ontordening alom.   lees verder

   
 • Antoine. De Enige Echte Katholieke Glossy (2)

  In geborgenheid schuilt geluk

  3 januari 2011 | Antoine Bodar

  Alleen om zijn vroomheid is de Egyptische monnik Antonius bekend geworden. Lees zijn Vita (Leven) voor aan Christenen en aan heidenen. Allen kunnen van hem leren.   lees verder

   
 • KRO Magazine (15)

  De Doofpot

  27 februari 2010 | Antoine Bodar

  De Kerk staat in de beklaagdenbank en blijft daar voorlopig staan. Elke priester heet nu kinderverkrachter. De schuld daarvan heet celibaat.   lees verder

   
 • Hollands Diep (1)

  Landgenoten kersttoespraak voor de koningin

  1 januari 2010 | Antoine Bodar

  Landgenoten, wij vieren het Kerstfeest, het hoogfeest van de vrede dat in ons land steeds zo verbindend is geweest tussen alle gezindten en standen. Een feest immers nodigt uit zich met elkaar in te laten.   lees verder

   
 • Katholiek Nieuwsblad (5)

  Pater Winand Kotte, Assumptionis

  26 juni 2009 | Antoine Bodar

  Op voorstel van de Willibrordgemeenschap hebben wij deze Heilige Mis gecelebreerd ter nagedachtenis en tot intentie van de Assumptionist pater Winand Kotte die zo lang, tot zijn dood in 2006, de herder is geweest van de gelovigen die in deze kerk zijn samengekomen.   lees verder

   
 • Visie (1)

  De kerk is het sacrament

  30 mei 2009 | Antoine Bodar

  Heeft Christus de Kerk gewild? Ja, ik belijd het. Toen de soldaat de zijde van de gestorven Jezus had geopend aan het kruis, vloeide uit Zijn zijde water en bloed. Zoals Eva genomen is uit de zijde van Adam, zo is de Kerk voortgekomen uit de zijde van Jezus, de nieuwe Adam.   lees verder

   
 • Folia (1)

  Herder

  3 oktober 2008 | Antoine Bodar

  Hij studeerde geschiedenis en nog veel meer: Nederlands bekendste priester Antoine Bodar.   lees verder

   
 • CDA.NL Het Tijdschrift (1)

  De Kracht van Nederland

  1 juni 2008 | Antoine Bodar

  Wat is de kracht van Nederland? Nederlanders schijnen van tijd tot tijd krachtig in voetbal spelen en altijd in handel drijven en immer in geld schenken aan slachtoffers van rampen. Nederlanders zijn Europees gericht. Nederlanders zijn krachtig in beterweterij en in lompheid en in onderlinge afgunst.   lees verder

   
 • NRC Handelsblad (1)

  Wat scheelt u?

  16 februari 2008 | Antoine Bodar

  -- ‘Het zou kunnen zijn dat ik niet in God geloof.’ -- ‘Gelooft u niet in God, wat scheelt u?’   lees verder