Antoine Bodar

Zingen zuivert de ziel.

header-05.jpg
 

Entree

Officiële website, opgezet voor Antoine Bodar.

Antoine Bodar, verfoeid en geliefd door helderheid van geloofsgetuigenis, schroomt niet te spreken over Christus en Zijn Kerk en aldus zaken bij de naam te noemen — tegen de waan van de week in.


8 december 2016 verschijnt bij Ambo|Anthos uitgevers

Geborgen in traditie

Antoine Bodar

Dit is het moment om ons af te vragen in welke traditie we staan en of die wellicht troost in bange dagen kan verschaffen. Traditie betekent immers verbinding met het verleden – collectief en individueel. Bij elke vernieuwing past het de traditie te raadplegen om niet te blijven steken in de waan van de week.

Stellig is menigeen ervan overtuigd dat juist in een tijd van crises traditie houvast kan geven en zo geborgenheid. Wie de traditie in ogenschouw neemt – maar natuurlijk met kritische blik –, die ontleent daaraan zekerheid en in enen een gevoel voor betrekkelijkheid. Aldus weten we ons geborgen in traditie.

In deze bundel ontvouwt priester-hoogleraar Antoine Bodar opnieuw zijn gedachten over alles wat te maken heeft met onze cultuur. ‘Geborgenheid in traditie omvat alle zijden van het leven, verbindt het heden met het verleden en verstevigt de grond voor verantwoordelijkheid jegens de toekomst.’

Na Geheim van het geloof, Nochtans zal ik juichen, Romeinse brieven, Klokkenluider van Sint Jan, Uit de Eeuwige Stad en Tot dienen geroepen verschijnt Geborgen in traditie, de zevende bundel met opstellen over cultuur en kunst, traditie en vernieuwing, Christendom en Kerk van de hand van priester-hoogleraar Antoine Bodar.

Bodar heet de bekendste priester van Nederland te zijn – beroemd of berucht om zijn heldere uitspraken, zijn onverschrokkenheid en zijn fierheid, vooral waar het gaat om de Kerk van eeuwen.

Zijn bekendheid ontleent hij aan zijn optredens bij radio en televisie – zijn deelname aan het publieke debat en aan programma’s die hij zelf onlangs heeft gepresenteerd dan wel presenteert, zoals voor Radio 4 het programma Echo van Eeuwigheid en voor televisie het gesprekkenprogramma Eeuwigh gaat voor Oogenblick en de series over Franciscus van Assisi, Jesus van Nazareth, Benedictus van Norcia, Constantijn de Grote en Paulus van Tarsus.

‘Iedereen kent traditie – hoe jong die ook is. In een gezin of familie, in een vriendenkring of dorp, in een stad of land. In een tijd waarin menigeen traditioneel verwart met traditionalistisch koestert nagenoeg iedereen een traditie. Waarom? Alleen al omdat traditie een bepaalde orde geeft en daarmee steun ter oriëntering in een vaak haastig bestaan. Dat betekent niet dat traditie niet ook beknellend kan zijn – vooral wanneer die dwingend is, opgelegd en eisend en daardoor geen vrijheid latend voor een zekere losheid. IJselijke verplichting vermindert genoegen. Milde verplichting vergroot genieting.’


*** auteur beschikbaar voor interviews: 14-21 december ***

Voor meer informatie over het boek of interviewaanvragen kunt u contact opnemen met

George van Elburg,  gvanelburg@amboanthos.nl, t (020) 5245431 of m 06-47233321

8 december 2016 • € 27,99 • gebonden • 13,6 x 21,5 cm • 424 blz. • isbn 978 90 263 3753 6 • nur 705 • omslagontwerp Marry van Baar • e-book ca. 14,99 • isbn 978 90 263 3712 3

 

P.S. uit Rome van Antoine Bodar:

Ik ben in Nederland van 14 december (middag) tot en met 23 december (avond) om desgewenst dit nieuwe boek toe te lichten.

Voor de goede orde: Van ‘Geborgen in traditie’ vindt geen presentatie plaats.

Een dergelijke manifestatie vindt plaats bij het verschijnen van een volgend boek in september 2017.

Daaromtrent wordt tegen de zomer bericht gegeven.